MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

รอบรั้วมหาวิทยาลัย

ดูทั้งหมด
โหลดเพิ่ม

แม่โจ้-แพร่ ทีวี

ดูทั้งหมด
สืบสานวิถีไทย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

ความยาว 1:30นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

โครงการค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Science and Math Camp)

ความยาว 2:7นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2565

ความยาว 2:15นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

ม.แม่โจ้-แพร่ฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ความยาว 1:28นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

Intelligent_Agroforester ที่ "สาขาวิชาเกษตรป่าไม้"

ความยาว 6:33นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ความยาว 1:30นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

แนะนำสาขาวิชาเทคโนชีวภาพทางอุตสหกรรมทางการเกษตร

ความยาว 2:22นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

แนะนำสาขาวิชาเกษตรป่าไม้

ความยาว 2:4นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

“ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ความยาว 2:10นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

โหลดเพิ่ม

ปฎิทินมหาวิทยาลัย

ดูทั้งหมด
site map