MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : ศตพล กัลยา
  • : 12 สิงหาคม 2566

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม โดยมีนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอร้องกวาง เป็นประธานนำคณะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ภาครัฐ ภาคเอกชน โดยจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งในครั้งนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการวางพานพุ่ม ณ หอประชุมอำเภอร้องกวาง

site map