MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

ประกาศรับสมัคทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัคทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566 
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร: 3 ก.ค. - 4 ส.ค. 66
วิธีการสมัคร: 
      ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานจำนวน 1 ชุด งานพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 อาคารนำชัย ทนุผล 
    ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://guide-guidance.mju.ac.th/goverment/20111119104834_guide.guidance/Doc_25641117150351_589480.pdf

: 4 กรกฎาคม 2566

รูปภาพกิจกรรม

โหลดเพิ่ม
site map