MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

ข่าว แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครทุนคณะกรรมการส่งเสริม

9 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์

ประกาศร้านว่างให้เช่า

4 ธันวาคม 2566

ประชาสัมพันธ์

รับสมัครทุนเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่

21 พฤศจิกายน 2566

ประชาสัมพันธ์

ประกาศทุนอายิโนะโมะโต๊ะ

20 ตุลาคม 2566

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน

30 สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์

ประการทุนการยางแห่งประเทศไทย

28 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์

ประกาศร้านว่างให้เช่า

6 กุมภาพันธ์ 2567

site map