MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 12 กุมภาพันธ์ 2567

งานเที่ยวชมแปลงเกษตร Agri Market Season 5

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น.ถึง 21.00 น. ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้จัด งานเที่ยวชมแปลงเกษตร Agri Market Season 5 ณ ฟาร์มพืชศาสตร์ ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น 1.การเปิดร้านจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาอื่นๆมากมาย ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผักปลอดภัย แคตตัสหลากหลายสายพันธุ์อาหารของกิน 2.กิจกรรมประกวดสวนเกษตรของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปีที่ 3 3.กิจกรรมการแข่งขันทานสลัดผักชิงเงินรางวัล (ส่งผู้เข้าแข่งขันได้ สาขาละ 1 คน) 4.ฟังดนตรีโฟล์คซองเพราะๆจากนักศึกษา ชมพระอาทิตย์ตกน้ำสระมรกตอันสวยงาม 5.ทานฟรีป๊อบคอร์น และน้ำสมุนไพรตลอดทั้งงาน โดยได้รับเกียรติจากท่าน นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอร้องกวาง เป็นประธาน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมให้กำลังใจในครั้งนี้

site map