MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 7 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ เข้าร่วมพิธีแห่พญาสิงห์ เนื่องในงานสมโภชช่อฟ้าเอก

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. ถึง 16.30 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในการนำของท่านอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัย ทีมผู้บริหาร นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมพิธีแห่พญาสิงห์ เนื่องในงานสมโภชช่อฟ้าเอก สมโภชดวงใจพญาสิงห์ พญานาค ณ วัดแม่ทราย ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมีนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอร้องกวาง พร้อมท่านนายกกิ่งกาชาดร้องกวาง เป็นประธานร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

site map