MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 17 มกราคม 2566

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มอบใบประกาศกิตติคุณผู้ทำคุณประโยชน์

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา14.00น. อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติเชิญจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมอบใบประกาศกิตติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ ผบก.ภ.จว.แพร่ นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอร้องกวาง นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ กิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอร้องกวาง ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 25 จังหวัดแพร่

site map