MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 16 มกราคม 2566

ม.แม่โจ้-แพร่ฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดขึ้นเพื่อให้เด็ก ๆ อำเภอร้องกวาง และพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้ามาทำกิจกรรม และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย โดยในงานได้มีกิจกรรมและของรางวัลมากมาย เช่น กิจกรรมขี่ม้า ให้อาหารน้องแพะ เก้าอี้ดนตรี และกิจกรรมอื่น ๆ ของพี่นักศึกษาแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้น้อง ๆ ได้ร่วมสนุกกัน ณ ลานหน้าอาคารพลังแม่โจ้สามัคคี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อ.ร้องกวาง จ.แพร่

site map