MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 29 ธันวาคม 2565

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์และกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในส่งท้ายปี

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยการนำของอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี ทีมบริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ร่วมทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์ รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันและกิจกรรมแข่งขันกีฬา เปตอง ภายในส่งท้ายปี บอกเลยกิจกรรมนี้ได้รับบุญ อิ่มและสร้างความสุขด้วยกีฬา เสียงหัวเราะจากกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ผลการแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ฝ่ายวิชาการ โดยการนำของหัวหน้างานบริการการศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ตัวตึง โดยการนำของ ผอ.สำนักงานคณบดีและ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 งานโสตฯ โดยการนำของหัวหน้างานสื่อสารองค์กร

site map