MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 20 ธันวาคม 2565

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในฐานะ อว.ส่วนหน้าจังหวัดแพร่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในฐานะ อว.ส่วนหน้าจังหวัดแพร่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานในพิธีฯ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จิตอาสา และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 80 คน ถวายแจกันดอกไม้ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีสวดมนต์บำเพ็ญจิตตภาวนา ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรง ณ ห้องประชุม พระมหาโพธิวงศาจารย์ ชั้น 2 อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

site map