Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
23/10/2564 9:40:22
6

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ น้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “วันปิยมหาราช” วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 7.30 น. อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง ผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้แทนนำ ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเกอร้องกวาง โดยมี นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร้องกวาง เป็นประธานในพิธีฯ วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส เป็นการหยุดวงจรการเป็นทาส เพราะเมื่อสมัยก่อนหากพ่อแม่เป็นทาส ลูกที่เกิดมาก็ต้องเป็นทาสต่อไปเรื่อย ๆ ทางราชการจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็นหนึ่งในวันระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติ โดยเรียกว่า “วันปิยมหาราช”

รูปกิจกรรม