Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
9/9/2564 10:26:22
23

นักศึกษาแม่โจ้-แพร่ ร่วมฉีดวัคซีนจำนวน. 169 คน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ที่ผ่านมา งานพัฒนานักศึกษา โดยคุณ พีระสันต์ กระต่ายทอง นักวิชาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้นำนักศึกษา จำนวน 169 คน และมีประชาชนในพื้นที่บ้านแม่ทรายร่วมฉีดวัคซีนด้วย จำนวน ๒๓๑ คน โดยทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต วรรณคำและ คุณวาสนา วรรณคำ ให้การสนับสนุน น้ำดื่มจำนวน ๒๐ แพ็ค ณ รพ.สต.แม่ทราย ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลร้องกวาง คุณหมอ อสม.ในพื้นที่ รพ.สต.แม่ทราย ต.แม่ทราย คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวก ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี เดินทางมาร่วมให้กำลังใจ พร้อมสร้างความเข้าใจ วัคซีนเพื่อนักศึกษาสู้โควิดไปด้วยกัน

รูปกิจกรรม