ข่าวประกาศ ดูทั้งหมด

ปฏิทินมหาวิทยาลัย ดูทั้งหมด

21
Friday
January 2022
0:00-23:00
สอบกลางภาค 2/2564
22
Saturday
January 2022
0:00-23:00
สอบกลางภาค 2/2564

กิจกรรมมหาวิทยาลัย ดูทั้งหมด

แม่โจ้-แพร่ ทีวี ดูทั้งหมด

ลองวิทยาขอจัดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ????
ความยาว 2:6นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
โครงการอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเชิงพาณิชย์รุ่นที่ 2
ความยาว 8:4นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษาฯ
ความยาว 3:0นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
โครงการอบรมโดรนเพื่อการเกษตร
ความยาว 2:16นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
เครื่องทำข้าวพอง ข้าวแตน ไร้น้ำมันทอด
ความยาว 3:3นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แม่โจ้ แพร่ฯ 2564
ความยาว 6:16นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

  ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ