Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
18/10/2564 14:59:33
17

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์กีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง โรงพยาบาลร้องกวาง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ ลงพื้นที่สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่อำเภอร้องกวาง โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ ทองเรือง ผู้ช่วยคณบดี ว่าที่ร้อยโทพีระสันต์ กระต่ายทอง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ ร่วมให้กำลังใจและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้ารับวัคซีน