Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
1/10/2564 10:17:16
13

พิธีมอบโล่ และเงินรางวัล การประกวดร้องเพลงกล่อมเด็ก และเล่านิทานพื้นบ้านครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เป็นเกียรติในพิธีมอบโล่ และเงินรางวัล การประกวดร้องเพลงกล่อมเด็ก และเล่านิทานพื้นบ้านครั้งที่ 1 ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลและคุณครูจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดแพร่ เข้าร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัยทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ