Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
19/8/2564 16:01:18
21

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แม่โจ้-แพร่ฯ 2564

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งได้จัดตั้งแต่วันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน ท่านอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี กล่าวต้อนรับแขกผู้เข้าร่วมงาน อาจารย์ ดร.สิทธิเดศ ศรีน้อย ประธานคณะกรรมการจัดโครงการ กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน ในปีนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว และมีผู้แทนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายอำเภอร้องกวาง สถานีตำรวจภูธรร้องกวาง เทศบาลตำบลร้องกวาง ร่วมพิธีเปิดเพื่อเป็นเกียรติ ขวัญกำลังใจ สำหรับผู้จัดโครงการ สำหรับกิจกรรมในปีนี้จะเน้นในรูปแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ และการแข่งขันในที่โล่งแจ้ง เช่นการแข็งขันจรวดขวดน้ำ เพื่อสอดคล้องคำว่า “New Normal” ที่เกิดขึ้นในยุค “COVID-19”