Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
16/8/2564 11:05:37
12

ทำบุญหอพักนักศึกษา (บ้านหลังที่ 2)

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง ผู้ช่วยคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมทำบุญหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารหอพักนักศึกษาชายพรพิรุณ เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต ทำให้อยู่เย็นเป็นสุข ถือเป็นการเริ่มต้นใหม่ หอพักในมหาวิทยาลัย จึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักศึกษา ซึ่งการทำบุญเปรียบเสมือนการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของประชาชนชาวไทยอันเป็นสิ่งที่ดีงามทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ ที่มาอยู่หอพัก

รูปกิจกรรม