Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
16/8/2564 10:47:26
10

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ Startup"

วันที่ 14-15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 อาจารย์ ดร สิริยุพา เลิศกาญจนาพร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กล่าวต้อนรับ และเปิดการอบรม เสวนากิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ Startup" ให้แก่ทีมตัวแทนผู้เข้าร่วมแข่งขันประกวดความเป็นผู้ประกอบการ Startup Maejo-Phrae 2021 ณ ห้องประชุม N302/2 อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และผ่านระบบ Microsoft Team /ระบบ Zoom.