Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
21/7/2564 14:47:23
11

แม่โจ้-แพร่ ร่วมใจแห่เทียนเข้าพรรษา 64

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 13.00 น. คณะศรัทธาผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ องค์การนักศึกษา และนักศึกษา ได้ร่วมกันไปยังวัดแม่ทราย ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ วัดแม่ทราย เพื่อประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาและสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ รับฟังพระธรรมเทศนาและรับพรจากคณะสงฆ์ ในปีนี้นั้น ตามมาตรการ New Normal ในยุคโควิด ถึงจะอยู่ระหว่างเปิดเรียนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ไม่คึกครื้นเท่าปีที่ผ่านๆ มาแต่ด้วยแรงศรัทธาที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนา ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาต่างร่วมกิจกรรมดังกล่าว แบบ New Normal และบุคลากรส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนกันเกือบหมดแล้ว ส่วนนักศึกษาก็ได้รับการตรวจหาเชื้อและรับวัคซีน กันเป็นส่วนใหญ่ ทำให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยดี

รูปกิจกรรม