Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
16/7/2564 10:17:39
500

การยางแห่งประเทศไทยมอบทุนการศึกษา 400,000 บาท

วันนี้เวลา 08.30 น.ท่านอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี ผศ.ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง ผช.คณบดี ให้การต้อนรับ คุณไสว นารีผล ผอ.การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ และว่าที่ ร.ต.พีระวัฒน์ กงบุราณ ผอ.การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ ในการสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อให้ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ในสาขาวิชาเกษตรป่าไม้ จำนวน 1 ทุน ปีการศึกษาละไม่เกิน 40,000 บาท และค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ5,000 บาท จนจบการศึกษา แต่ไม่เกิน 4 ปี ท่านคณบดีได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.ต่อลาภ คำโย ประธานคณะกรรมการสาขาวิชาการเกษตรป่าไม้ ร่วมสัมภาษณ์ เพื่อให้วัตถุประสงค์ของการยางแห่งประเทศไทยบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว มีมีนักศึกษาสมัครเข้ารับทุนจำนวน 7 คน โดยมีคุณสุธิดา นะภิใจ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ให้การประสานดำเนินงาน ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ ภาพ/ข่าว

รูปกิจกรรม