Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
12/7/2564 15:34:35
34

กิจกรรมBig​ Cleaning Day​ ณ บริเวณถนนทางแยกเข้า ตำบลแม่ทราย ถึง หน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในการนำของ นางสาวจุฬาลักษณ์ เครื่องดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ได้นำบุคลากรของมหาวิทยาลัย และ เจ้าหน้าที่โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณถนนทางแยกเข้า ตำบลแม่ทราย ถึง หน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมที่ทำประกอบด้วย การตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะบริเวณสองข้างทาง กวาดถนน และการปลูกต้นทองอุไรทดแทนต้นที่ตายเป็นต้น