Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
8/7/2564 10:33:28
19

SWAB ตรวจหาเชื้อให้เฉพาะนักศึกษาทุกชั้นปีที่ยังไม่ได้ตรวจหาเชื้อในรอบแรก

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง ผู้ช่วยคณบดี ได้ให้การต้อนรับ ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแพร่ราม ซึ่งเข้ามาทำการ SWAB ตรวจหาเชื้อให้เฉพาะนักศึกษาทุกชั้นปีที่ยังไม่ได้ตรวจหาเชื้อในรอบแรก ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

รูปกิจกรรม