Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
7/7/2564 14:03:53
22

คณบดีมหาวิทยาลัยนำทีมคณาจาร์ เจ้าหน้าที่ เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronaviruses)

วันนี้ 7 ก.ค. 64 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในการนำของท่านอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัย ได้นำทีมคณาจาร์ เจ้าหน้าที่ เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronaviruses) ณ โรงพยาบาลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และร่วมบันทึกเทปประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้กับบุคลากร นักศึกษา ประชาชน ร่วมกันฉีดวัคซีนเพื่อตัวเราเองและเพื่อคนที่เรารัก

รูปกิจกรรม