Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
3/7/2564 10:48:04
15

ต้อนรับน้องใหม่สู่บ้านหลังที่ 2

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง ผู้ช่วยคณบดี นางสาวจุฬาลักษณ์ เครื่องดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาทุกสาขาวิชา ร่วมต้อนรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 เข้าสู่หอพักนักศึกษา ในโครงการต้อนรับน้องใหม่สู่บ้านหลังที่ 2 ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ