Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวบำเพ็ญประโยขน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
4/12/2561 16:32:04
6

โครงการปั่นคืนถิ่น 2 แม่โจ้ 85 ปี

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครบรอบปีที่ 85 กลุ่มศิษย์เก่าได้รวมตัวกันจัดโครงการปั่นคืนถิ่น 2 แม่โจ้ 85 ปี นำโดย พล.ต.ชัช เด่นดวง ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 45 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และสถาบันฯ ให้เกิดการพัฒนาสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สืบสานกิจกรรมสนับสนุนโครงการครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้อง แจกเมล็ดพันธ์พืชท้องถิ่น และลดใช้พลังงาน อันเป็นประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม โดยปั่นจักรยานเดินทางไปในทุกๆ ภูมิภาคของประเทศ และกำหนดถึงพื้นที่ภาคเหนือ ผ่านเส้นทางอุตรดิตถ์ ไปยัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 3 ธ.ค. 61 โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิททยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมตอนรับนักปั่นที่วิทยาลัยเกษตรกรรมแพร่ และได้มีนักปั่นจากชมรมนักปั่นร้องกวาง และนักปั่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมปั่นในขบวน โดยปั่นจากวิทยาลัยเกษตรกรรมแพร่ ถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หลังจากนั้นนักปั่นคืนถิ่นฯเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ ร่วมปล่อยปลา ปลูกไผ่และปลูกหม่อน และร่วมงานเลี้ยงต้อนรับซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้พี่ๆนักปั่นคืนถิ่นฯ วันที่ 4 ธ.ค. 61 เวลา 07.30 น. นักปั่นคืนถิ่นฯ ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดแพร่ และชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดน่าน ได้มอบทุนการศึกษาสมทบโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท และเคลื่อนขบวนปั่นเดินทางต่อจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผ่านเส้นทางอำเภอลอง เพื่อไปยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่