Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
15/11/2561 16:42:09
9

ผู้บริหารเข้าพบแสดงความยินดีกับหัวหน้าส่วนราชการตำแหน่งใหม่

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรัญญู รีรมย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อ.ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.ประดุง สวนพุฒิ ที่ปรึกษาคณบดี เข้าพบปะและมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือความร่วมมือการบริหารทางการศึกษาร่วมกับส่วนจังหวัดต่อไป ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่

รูปกิจกรรม