Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
14/11/2561 17:01:08
7

ผู้บริหารเข้าพบแสดงความยินดีกับหัวหน้าส่วนราชการตำแหน่งใหม่

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.วรัญญู รีรมย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ อ.ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าพบปะและมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ นายชุษณิษฏ์ ประจวบวัน นายอำเภอร้องกวาง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนอำเภอร้องกวาง กำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอร้องกวาง

รูปกิจกรรม