Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
12/11/2561 16:03:26
9

งานฌาปนกิจศพนายหมื่น พลห่วง

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายหมื่น พลห่วง ซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยเนื่องจากได้บริจาคที่ดิน (พื้นที่สวนนายหมื่นชูชีพ) ให้แก่มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์ ณ ฌาปนสถานตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่