Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
20/9/2561 14:34:41
12

แม่โจ้-แพร่ฯ ได้รับเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายดีเด่น

วันที่ 20 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ รับมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายดีเด่น จากสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ภายใต้โครงการ "มหกรรมวิชาการลานอาชีพ และการเรียนรู้ กศน.จังหวัดแพร่" ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่