Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
13/9/2561 11:29:26
82

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจังหวัดและประเทศไทยใสสะอาด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 หน่วยงานของจังหวัดแพร่ เข้ารับประกาศเจตนารมณ์หน่วยงานและพื้นที่อาสาสมัครใสสะอาด ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจังหวัดและประเทศไทยใสสะอาด ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา จ.แพร่ โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงานและประกาศวาระเพื่อ "จังหวัดแพร่ใสสะอาด" ซึ่งมี นายวิชัย ศรีขวัญ กรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน