Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าววิชาการ
9/8/2561 15:52:08
13

ประชุมหารือการจัดกิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อย (STEM CAMP)

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดแพร่ พบปะหารือกับ ผศ.ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เรื่องการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี "กิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อย (STEM CAMP)" โดยกำหนดเป้าหมายการจัดงานระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2561 ที่จะถึงนี้

รูปกิจกรรม