Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
3/8/2561 15:17:33
36

ประชุมบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดการประชุมบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถ่ายทอดและชี้แจงแนวนโยบายการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 และชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานของผู้บริหาร โดยมี อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและพบปะกับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล Cr. ศตพล กัลยา ถ่ายภาพ

รูปกิจกรรม