Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
2/8/2561 17:26:41
37

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ร่วมกับงานกิจการนักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมพระมหาโพธิวงศาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความระลึกถึงบุญคุณของครู-อาจารย์ ตลอดจนการสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างระหว่างครู-อาจารย์กับลูกศิษย์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี อีกทั้งยังมีพิธีพิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดี รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น และพิธีมอบโล่เกียรติยศในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และหลังจากนั้นพวกเราทั้งหมดพากันนำพานมาวางต่อหน้าอนุเสาวรีย์ ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรกของแม่โจ้ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารนำชัย ทนุผล เพื่อแสดงความรำลึกถึงพระคุณครู