Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
2/8/2561 16:49:37
318

รองอธิการบดี เยี่ยมชมฟาร์มเกษตรอินทรีย์

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากท่่านอธิการบดี ให้มาปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมชมฟาร์มเกษตรอินทรีย์ โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี อาจารย์ ตะวัน ฉัตรสูงเนิน ที่ปรึกษาคณบดี ได้นำเยี่ยมชม รายงานถึงความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ผ่านมา