Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
2/8/2561 7:21:02
20

ตักบาตรบูชาครู ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 06.00 น. ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดพิธีตักบาตรบูชาครู ประจำปี 2561 ขึ้น ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่ม สนามกีฬาทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ เพื่อระลึกถึงพระคุณของครู ได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ให้วิชาความรู้แก่เรา เนื่องในวันไหว้ครู โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธีตักบาตร