Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
1/8/2561 16:08:21
12

โครงการพบปะสมาชิกและบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด นำโดย คุณศรีอนงค์ ใคร้มา ประธานกรรมการ และคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพบปะสมาชิกและบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สมาชิกใหม่ ให้บริการรับฝาก และบริการด้านสินเชื่อแก่บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนรับทราบปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนางานสหกรณ์ นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกอีกด้วย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์.ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี กล่าวให้การต้อนรับและเปิดโครงการดังกล่าว