Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
10/7/2561 15:40:57
11

งานเปิดตัวพื้นที่ป่าชุมชนต้นแบบบ้านบุญแจ่ม สำหรับเป็นแหล่งผลิตผลิตผลอินทรีย์แบบธรรมชาติฯ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นำโดย อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี และ อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมงานเปิดตัวพื้นที่ป่าชุมชนต้นแบบบ้านบุญแจ่ม สำหรับเป็นแหล่งผลิตผลิตผลอินทรีย์แบบธรรมชาติเพื่อสร้างฐานอาหารและเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน และกิจกรรมเพื่อสังคมปลูกป่าปลูกเห็ดสู่ชุมชน โดยมี ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเยี่ยมเยือนชุมชน รับฟังปัญหาจากพื้นที่จริง พร้อมกับเยี่ยมชมศูนย์เกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าว ณ บ้านบุญแจ่ม หมู่ที่ 1 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่

รูปกิจกรรม