Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
10/7/2561 15:28:15
25

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดแพร่

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดแพร่ สรุปผลความพร้อมของเกษตรกรเพื่อรองรับการผลิตในระบบเกษตรของผู้แทนเกษตรกร 8 อำเภอ พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์เกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ