Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
9/7/2561 9:32:45
10

กิจกรรมสานสัมพันธ์ชาวหอพัก

เวลา 07.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ชาวหอพัก ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพงานหอพัก ซึ่งมีการทำบุญตักบาตรบริเวณใต้ถุนหอพักชาย โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเปิดหอพักนักศึกษาให้เพื่อนๆนักศึกษาสามารถเข้าเยี่ยมชมภายในห้องพักทั้งหอพักชายและหอพักหญิงได้