Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าววิชาการ
27/6/2561 10:38:22
10

โครงการอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงแก่นักศึกษา

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 กลุ่มงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงแก่นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมกวางเพทาย และอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

รูปกิจกรรม