Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
27/6/2561 10:12:28
9

กาชาดจังหวัดแพร่มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือราษฏรในพื้นที่จังหวัดแพร่ตามโครงการผ่อบ้านยามแลงแป๋งสุขหื้อจาวบ้าน ได้รับทราบปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน จึงได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียน นักศึกษาที่มีจิตอาสา ขาดแคลนทุนทรัพย์จังหวัดแพร่ ประจำปี 2561 ให้แก่ นางสาวรจนา ยวงแก้ว ชั้นปีที่ 3 และ นางสาวเนตรชนก ปาสิมา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 2000 บาท ซึ่งมีจิตอาสาในด้านพุทธศาสนา และด้านกีฬาเยาชนแห่งชาติ ตามลำดับ

รูปกิจกรรม