Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
18/6/2561 15:12:13
21

หารือข้อตกลงความร่วมมือ "มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ - ไทยประกันชีวิต เสริมเศรษฐกิจ สร้างสุขสู่ชุมชน"

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หารือข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ - ไทยประกันชีวิต เสริมเศรษฐกิจ สร้างสุขสู่ชุมชน" ระหว่าง บมจ.ไทยประกันชีวิต กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แนวคิดชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางปรั๙ญาเศรษฐกิจพอเพียง จ.แพร่ และ จ.น่าน ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล

รูปกิจกรรม