ปฎิทินมหาวิทยาลัย

ปฎิทิน วันที่ 18 สิงหาคม 2561

view
-ไม่มีข้อมูล-

ปฎิทิน เดือน สิงหาคม

view
ลำดับ วันที่ รายละเอียด
1 15 สิงหาคม 2561 ถึง 15 สิงหาคม 2561 อบรมการคัดแยกขยะ
2 22 สิงหาคม 2561 ถึง 22 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มจพ.
3 29 สิงหาคม 2561 ถึง 29 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ มจพ.
4 8 สิงหาคม 2561 ถึง 8 สิงหาคม 2561 การชี้แจงกฏ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาใหม่
5 1 สิงหาคม 2561 ถึง 1 สิงหาคม 2561 ซ้อมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561
6 2 สิงหาคม 2561 ถึง 2 สิงหาคม 2561 พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 /พิธีมอบทุนการศึกษา/พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่/กิจกรรมประทีปสัมพันธ์
7 20 สิงหาคม 2561 ถึง 26 สิงหาคม 2561 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
8 8 สิงหาคม 2561 ถึง 8 สิงหาคม 2561 การวัดทดสอบภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 58
9 31 กรกฎาคม 2561 ถึง 10 สิงหาคม 2561 รับสมัครสอบ ICT ชั้นปีที่ 3 รหัส 59 (สมัคร 31 ก.ค. - 9 ส.ค. สอบ 1-10 ส.ค. 61)
10 15 สิงหาคม 2561 ถึง 15 สิงหาคม 2561 อบรมใบขับขี่
11 30 สิงหาคม 2561 ถึง 30 สิงหาคม 2561 อบรมลงทะเบียนออนไลน์นักศึกษาใหม่