ข่าวประกาศ ดูทั้งหมด

ปฎิทินมหาวิทยาลัย ดูทั้งหมด

13
Tuesday
November 2018
8:00-16:00
ปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561
14
Wednesday
November 2018
8:00-16:00
ปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561

กิจกรรมมหาวิทยาลัย ดูทั้งหมด

แม่โจ้-แพร่ ทีวี ดูทั้งหมด

กิจกรรมฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดแพร่
ความยาว 2:27นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แม่โจ้ แพร่ฯ 61
ความยาว 3:6นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
สรุปงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 61
ความยาว 6:15นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิื ชัยวิเศษ

  ทำงานด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ