ข่าวประกาศ ดูทั้งหมด

ปฎิทินมหาวิทยาลัย

13
Wednesday
December 2017
14
Thursday
December 2017

กิจกรรมมหาวิทยาลัย ดูทั้งหมด

แม่โจ้-แพร่ ทีวี ดูทั้งหมด

กิจกรรมปล่อยปลา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
ความยาว 3:4นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
พสกนิกรอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ
ความยาว 3:31นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
แม่โจ้-แพร่ฯ ทอดผ้าป่า ณ วัดแม่ทราย
ความยาว 4:1นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
แม่โจ้- แพร่ฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
ความยาว 5:24นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
กีฬาบุคลากรเชื่อมความสัมพันธ์ ม.แม่โจ้-แพร่&ม.พะเยา ครั้งที่3
ความยาว 4:32นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
กีฬาบุคลากรเชื่อมความสัมพันธ์ ม.แม่โจ้-แพร่&ม.พะเยา ครั้งที่3
ความยาว 4:32นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

  ทำงานด้วยจิตวิญญาณ สืบสานปณิธานด้วยใจมั่น สานฝันสู่ความเป็นเลิศ ชูเชิดความยุติธรรม ก้าวนำด้วยเกียรติภูมิ