ข่าวประกาศ ดูทั้งหมด

ปฎิทินมหาวิทยาลัย ดูทั้งหมด

18
Tuesday
September 2018
19
Wednesday
September 2018
15:00-21:00
กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2561

กิจกรรมมหาวิทยาลัย ดูทั้งหมด

แม่โจ้-แพร่ ทีวี ดูทั้งหมด

โครงการพัฒนาทักษะการวาดภาพทางชีววิทยา
ความยาว 3:22นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
สนามกีฬาทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ
ความยาว 1:13นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
อำเภอร้องกวาง พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 61
ความยาว 5:20นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
พสกนิกรชาวอำเภอร้องกวาง ร่วมประกอบกิจกรรม 12 สิงหาคม
ความยาว 5:7นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
มุมสูงแม่โจ้ แพร่ฯ รอการมาเยือนแห่งเธอ
ความยาว 3:12นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561
ความยาว 6:18นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

  ทำงานด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ