ข่าวประกาศ ดูทั้งหมด

ปฎิทินมหาวิทยาลัย ดูทั้งหมด

16
Tuesday
October 2018
9:00-16:00
สอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
8:00-16:00
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
17
Wednesday
October 2018
9:00-16:00
สอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
8:00-16:00
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561

กิจกรรมมหาวิทยาลัย ดูทั้งหมด

แม่โจ้-แพร่ ทีวี ดูทั้งหมด

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แม่โจ้ แพร่ฯ 61
ความยาว 3:6นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
สรุปงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 61
ความยาว 6:15นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิื ชัยวิเศษ
แปลงปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลนยีการผลิตพืช
ความยาว 2:24นาที โดยว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
โครงการพัฒนาทักษะการวาดภาพทางชีววิทยา
ความยาว 3:22นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
สนามกีฬาทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ
ความยาว 1:13นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
อำเภอร้องกวาง พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 61
ความยาว 5:20นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

  ทำงานด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ