ข่าวประกาศ ดูทั้งหมด

ปฎิทินมหาวิทยาลัย ดูทั้งหมด

22
Sunday
July 2018
8:00-16:30
แจ้งรายวิชาสอบกลางภาค 1/2561 ผ่านระบบสอบ
23
Monday
July 2018
8:00-16:30
แจ้งรายวิชาสอบกลางภาค 1/2561 ผ่านระบบสอบ

กิจกรรมมหาวิทยาลัย ดูทั้งหมด

แม่โจ้-แพร่ ทีวี ดูทั้งหมด

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แสดงความยินดีกับบัณฑิตแม่โจ้-แพร่ฯ
ความยาว 2:6นาที ว่าที่้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
แสดงความยินดีกับบัณฑิตแม่โจ้-แพร่ฯ รุ่นที่ 40 โดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร
ความยาว 1:9นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิื ชัยวิเศษ
ต๋ามฮีตตวยฮอย ร้อยเรียงภูมิปัญญพื้นบ้านเมืองแป้
ความยาว 4:9นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
ทูลกระหม่อมหญิงฯ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดแพร่
ความยาว 0:35นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
จุดเทียนถวายความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9
ความยาว 3:4นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

  ทำงานด้วยจิตวิญญาณ สืบสานปณิธานด้วยใจมั่น สานฝันสู่ความเป็นเลิศ ชูเชิดความยุติธรรม ก้าวนำด้วยเกียรติภูมิ