MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 10 เมษายน 2567

แม่โจ้แป้ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ สืบสานวิถีไทย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ม.แม่โจ้-แพร่ฯ ได้จัดกิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ศาลเจ้าแม่นางเหลียว / ศาลเจ้าพ่อขุนณงรักษ์) รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส -ประกวดการแต่งกายพื้นเมือง -ประกวดอาหารพื้นเมือง (ลาบแป้หนาบ๊ะ/แกง-ตำ หมะหนุน หนุนนำ) บริเวณลานใต้อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป “สงกรานต์วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

site map