MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 1 มีนาคม 2566

ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2566

บ่ายวันนี้ (28 ก.พ.66) ทางนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้นั่งช้างนำขบวนแห่เครื่องสักการะสักการะบูชาองค์พระธาตุ และขบวนเครื่องสักการะบูชาของอำเภอ หน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดแพร่ โดยมี พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดงานพระธาตุช่อแฮ เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่ ซึ่งทุกปีงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวงขึ้น ในวันขึ้น 9 ค่ำ ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เหนือ เดือน 4 ใต้ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566 เพื่อนำพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมใจสักการะบูชาองค์พระธาตุประจำปีเกิดของคนปีขาล เป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของจังหวัดแพร่ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ ในการนี้ทางอำเภอร้องกวางในการนำของท่านสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอ ได้นำข้าราชการ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียน และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยท่านอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัย มอบหมายให้ อาจารย์ รศ.ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย ดูแลขบวนแห่และเป็นกรรมการ อาจารย์สมศักดิ์ กันถาด นักวิชาการศึกษา นำนักศึกษาชมรมขี่ม้า นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผลการตัดสินรางวัลประกวดขบวนมีดังต่อไปนี้ อำเภอร้องกวาง ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สำหรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 คืออำเภอลอง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่อำเภอเมืองแพร่ Cr.แพร่รีวิว ภาพถ่าย

site map