MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 29 กันยายน 2565

เปิดป้ายร้าน IN-C Coffee ชุมชนตลาดสีเขียว

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นำโดยอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณผู้บริหาร คณาขารย์ เจ้าหน้าที่ ชาว U2T จัดกิจกรรม เปิดป้ายร้าน IN-C Coffee ชุมชนตลาดสีเขียว ดนตรีโฟล์คซอง การออกร้านค้า ของบุคลากร นักศึกษา ประชาชนชาวร้องกวาง ณ ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (สี่แยกไฟแดงมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ) อำเภอร้องกวางโดยนายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร้องกวาง มอบหมายให้ นายปิ่นธเนศ แก้วรุ่งฟ้า ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอร้องกวาง สจ.ชนาธิป ศุภศิริ สจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง ผู้นำชุมชนในท้องที่ ร่วมเปิดงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายศรัทธา ศรีทิพงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร และรับรองการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

site map