MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 28 กรกฎาคม 2565

อำเภอร้องกวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 อำเภอร้องกวางโดยนายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร้องกวาง มอบหมายให้ นายปิ่นธเนศ แก้วรุ่งฟ้า ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอร้องกวาง เป็นประธานนำคณะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ทุกส่วนงาน และพสกนิกรชาวอำเภอร้องกวางทุกหมู่เหล่า จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมอำเภอร้องกวาง พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากนั้นประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยนายปิ่นธเนศ แก้วรุ่งฟ้า ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอร้องกวาง ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยคณะข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เสร็จแล้ว นำคณะข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ในการนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นำโดย ผศ.ดร.สุรพงษ์ ทองเรืองผู้ช่วยคณบดีนำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ที่ทางอำเภอร้องกวางได้จัดขึ้นในครั้งนี้

site map