MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

เพราะการศึกษาไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน เรียนรู้และปฏิบัติจริง เพื่อเสริมทักษะและความรู้ให้กับ

เพราะการศึกษาไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน เรียนรู้และปฏิบัติจริง เพื่อเสริมทักษะและความรู้ให้กับ

นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

โดยให้นักศึกษาได้ทำการอัลตร้าซาวด์เพื่อดูตัวอ่อนในโค

: 28 พฤศจิกายน 2565

รูปภาพกิจกรรม

โหลดเพิ่ม
site map